Akumulator do alarmu

Akumulator do systemu alarmowego

Podtrzymanie zasilania systemu alarmowego to pewien z filarów skuteczności takiej formy zabezpieczenia majątku. System alarmowy pozbawiony awaryjnego zasilania być może w nieskomplikowany sposób zneutralizowany przez włamywaczy przez odcięcie dopływu mocy elektrycznej. Wejście do bezpieczników niezwykle często jest wyjątkowo nieskomplikowany dlatego iż główne zabezpieczenia zlokalizowane są w skrzynce licznikowej, przed domem.

Awaryjne zasilanie systemu alarmowego projektuje się w ten sposób aby wystarczyło na 10-20 godzinek autonomicznej pracy. Dłuższa awaria zasilania może także zostać wykorzystana jako okazja do włamania.

Jak testować akumulator od alarmu ?

Odpowiedni system alarmowy powinien mechanicznie przeprowadzać test wydajności akumulatora oraz poinformować użytkownika z wielkim wyprzedzeniem o konieczności zamiany baterii. W większości się natomiast trafia, przede wszystkim w niedużych, półdarmowych mechanizmach, iż kiedy zapala się „czerwona lampka Battery” akumulator jest już w fatalnym stanie.

Ewentualna awaria zasilania oznacza całkiem szybkie finisz pracy systemu, w zasadzie bez podtrzymania na baterii. Czasami dosłownie ilość mocy zgromadzona w wyeksploatowanym akumulatorze nie jest już wystarczająca do zadziałania powiadomień o aktywacji alarmu.

Paradoksalnie układy alarmowe montowane w miejscach, gdzie awarie zasilania są powtarzane i długotrwałe, mają siłą rzeczy zasilanie awaryjne utrzymywanie w satysfakcjonującym stanie. Powtarzające się awarie to samorzutnie sposobność do przymusowego testu zasilania i jasna wzmianka dla użytkownika, gdy czas pracy na bateriach staje się zbyt krótki.

Tam gdzie nie ma dużych problemów z zasilaniem niezastąpione staje się okresowe prowadzenie testu zdolności akumulatorów. Test powinno się realizować w trakcie kiedy jest nadzór nad obiektem i ewentualne przerwanie pracy alarmu nie spowoduje nadmiernego ryzyka.

Przeprowadzanie testu wydajności zasilania awaryjnego najwłaściwiej wykonywać z kontrolą napięcia na akumulatorze. W tego typu okolicznościach wystarczające jest małe wyładowanie 10-30% tak by, po porównaniu z wynikami poprzednich pomiarów, uzyskać informację o postępującym zużyciu akumulatorów.

Wykonując sprawdzian trzeba brać pod uwagę:

  1. Niebezpieczeństwo wystąpienia prawdziwej awarii zasilania wprost po końcu testu; w takiej okoliczności akumulatory nie zdąża się doładować a także mają sposobność nie wytrzymać przerwy w zasilaniu albowiem akumulatory w alarmach ładowane są wielce w większości przez mnóstwo godzin (10-20), małym prądem
  2. Możliwość nagłej przerwy w działaniu systemu (wtedy podczas gdy mamy inspekcji nad stanem naładowania akumulatorów oraz nie mamy wiedzy ile akumulatory wytrzymają)

Realna ocena zapotrzebowania na energię

Pobór prądu w czasie testu powinien zostać stały, najkorzystniej maksymalny jaki danym system może wygenerować. Moc pobierana przez system wybitnie może się zmienić w zależności od ilości pracujących urządzeń.

Czas pracy na bateriach, dla systemu wyposażonego w kamery z dodatkowym oświetleniem działającym wyłącznie nocą, będzie zasadniczo krótszy po zapadnięciu zmroku. Mechanizmy z kontrolą dostępu mogą zasilać zwory osobnych drzwi wyłącznie w określonych godzinkach itd. Tego typu czynniki powinny zostać brane pod uwagę by testy były miarodajne oraz by uniknąć zaskoczenia.

Jaki akumulator do systemu alarmowego ?

Akumulator zasilający system alarmowy powinien wystarczyć na kilka godzinek co po tym faktem idzie jego rozładowanie jest z wytycznych mało intensywne. Dzięki temu prawdopodobne jest zastosowanie akumulatorów o dosyć niedużej wydajności prądowej – standardowych. Wydajność takich baterii pracujących na powolnym rozładowaniu jest wyłącznie minimalnie niższa od wydajności akumulatorów z grupy High Rate (mocowych).

Ilość cykli którą potrafi wytrzymać akumulator wykorzystywany w alarmie w dużej liczbie przypadków ponadto nie jest zasadniczym czynnikiem. Wyjątkiem są aparatury pracujące w terenie – zasilanie z akumulatorów jako podstawowego źródła zasilania. W także akumulatory instalowane tam gdzie z góry długotrwałe awarie zasilania zdarzają się przeciętnie mnóstwo razy w miesiącu powinny odznaczać się wyższą odpornością na pracę cykliczną.

System zabezpieczeń

Rozproszenie zasilania awaryjnego systemów alarmowych, przeciwpożarowych zapewnia znaczniejszą niezawodność oraz większe bezpieczeństwo niż centralny system zasilania awaryjnego.

Akumulatory alarmowe to nagminnie akumulatory o niewielkich gabarytach, rozsiane bez liku miejscach budynku. Zazwyczaj są to zwykle pola z utrudnionym dostępem, lokalizacje na sufitach podwieszanych itp.

Z takiej przyczyny trzeba zapłacić odrobinę więcej oraz zastosować akumulatory o dłuższej żywotności projektowanej, tak ażeby zminimalizować koszty serwisowania oraz wymian dużej ilości niewielkich akumulatorów w bród lokalizacjach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.